• user warning: Can't create/write to file '/var/mysqltmp/#sql_1500_0.MYI' (Errcode: 13) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 219 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 219 ORDER BY r.weight, f.fid in /var/www/modules/upload/upload.module on line 553.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT link, comments, url_list FROM print_node_conf WHERE nid = 219 in /var/www/sites/default/modules/print/print.module on line 448.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT link, comments, url_list FROM print_mail_node_conf WHERE nid = 219 in /var/www/sites/default/modules/print/print_mail/print_mail.module on line 286.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 'node' AND id = '219' in /var/www/sites/default/modules/nodewords/nodewords.module on line 790.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_nodewords WHERE cid = 'tags_info' in /var/www/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: UPDATE cache_nodewords SET data = 'a:7:{s:8:\"abstract\";a:5:{s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:23:\"basic_metatags_abstract\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:8:\"abstract\";i:0;}s:12:\"widget:label\";s:8:\"Abstract\";s:17:\"widget:permission\";s:22:\"edit abstract meta tag\";}s:9:\"canonical\";a:6:{s:18:\"tag:context:denied\";a:4:{i:0;s:7:\"default\";i:1;s:9:\"errorpage\";i:2;s:7:\"offline\";i:3;s:7:\"tracker\";}s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:24:\"basic_metatags_canonical\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:9:\"canonical\";i:2;}s:12:\"widget:label\";s:13:\"Canonical URL\";s:17:\"widget:permission\";s:27:\"edit canonical URL meta tag\";}s:9:\"copyright\";a:5:{s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:24:\"basic_metatags_copyright\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:9:\"copyright\";i:0;}s:12:\"widget:label\";s:9:\"Copyright\";s:17:\"widget:permission\";s:23:\"edit copyright meta tag\";}s:11:\"description\";a:6:{s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:26:\"basic_metatags_description\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:11:\"description\";i:0;}s:18:\"tag:template:index\";s:17:\"<h3>%content</h3>\";s:12:\"widget:label\";s:11:\"Description\";s:17:\"widget:permission\";s:25:\"edit description meta tag\";}s:8:\"keywords\";a:6:{s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:23:\"basic_metatags_keywords\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:8:\"keywords\";i:0;}s:18:\"tag:template:index\";s:17:\"<h2>%content</h2>\";s:12:\"widget:label\";s:8:\"Keywords\";s:17:\"widget:permission\";s:22:\"edit keywords meta tag\";}s:13:\"revisit-after\";a:5:{s:11:\"tag:db:type\";s:6:\"string\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:28:\"basic_metatags_revisit_after\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:13:\"revisit-after\";i:0;}s:12:\"widget:label\";s:13:\"Revisit after\";s:17:\"widget:permission\";s:21:\"edit revisit meta tag\";}s:6:\"robots\";a:5:{s:11:\"tag:db:type\";s:5:\"array\";s:19:\"tag:function:prefix\";s:21:\"basic_metatags_robots\";s:12:\"tag:template\";a:1:{s:6:\"robots\";i:0;}s:12:\"widget:label\";s:6:\"Robots\";s:17:\"widget:permission\";s:20:\"edit robots meta tag\";}}', created = 1416743149, expire = 0, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'tags_info' in /var/www/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT DISTINCT s.* FROM sections_data s LEFT JOIN sections_roles r ON s.sid = r.sid WHERE s.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY s.weight in /var/www/sites/default/modules/sections/sections.module on line 146.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM themekey_paths WHERE path IN ('node/219','node/#','node/%','node') ORDER BY fit DESC, weight DESC, custom DESC in /var/www/sites/default/modules/themekey/themekey_base.inc on line 82.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM themekey_paths WHERE path IN ('ar/assures/droits_formalites/personnelle/retraite','ar/assures/droits_formalites/personnelle/%','ar/assures/droits_formalites/%/retraite','ar/assures/droits_formalites/%/%','ar/assures/%/%/%','ar/%/droits_formalites/personnelle/%','ar/%/droits_formalites/%/retraite','ar/assures/droits_formalites/personnelle','ar/assures/droits_formalites/%','ar/%/droits_formalites/personnelle','ar/%/droits_formalites/%','ar/assures/droits_formalites','ar/assures/%','ar/%/droits_formalites','ar/assures','ar/%','ar') ORDER BY fit DESC, weight DESC, custom DESC in /var/www/sites/default/modules/themekey/themekey_base.inc on line 82.
 • user warning: Can't create/write to file '/var/mysqltmp/#sql_1500_0.MYI' (Errcode: 13) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 219 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/sites/default/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 39.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT path FROM taxonomy_breadcrumb_vocabulary WHERE vid = 0 in /var/www/sites/default/modules/taxonomy_breadcrumb/taxonomy_breadcrumb.inc on line 49.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM contemplate WHERE type = 'page' in /var/www/sites/default/modules/contemplate/contemplate.module on line 490.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT data FROM contemplate_files WHERE site = 'sites/default' in /var/www/sites/default/modules/contemplate/contemplate.module on line 571.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT * FROM i18n_blocks WHERE language = '' in /var/www/sites/default/modules/i18n/i18nblocks/i18nblocks.module on line 361.
 • user warning: Unknown table engine 'InnoDB' query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='ar' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'cnops' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/modules/block/block.module on line 407.

الفئات المستفيدة 

 • متقاعدو القطاع العمومي الحاصلون على معاش لدى CMR أو RCAR
 • المستفيدون من المغادرة الطوعية
 • المستفيدون من المعاش الاستثنائي
 • المستفيدون من معاش لدى الصندوق التقاعد داخلي

الاشتراك ׃

حددت نسبة الاشتراك في 2.5٪ من مجمل المعاشات.

المعاش الاستثنائي ׃

 عند الاستفادة من معاش استثنائي٬ يجب الإدلاء بالوثائق التالية للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية ׃

 • نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية
 • نسخة من بطاقة التسجيل 
 • صورتان شمسيتان
 • قرار منح المعاش الاستثنائي
 •  شهادة التوقف عن صرف المعاش الأساسي مسلمة من الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 

و في حالة وفاة الزوج المؤمن، يجب على الأرملة الإدلاء بالوثائق أسفله من أجل الاستمرار في الاستفادة من الخدمات :

 • شهادة عدم العمل
 • شهادة عدم التقييد في البتانتا  (patente )
 • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة سارية الصلاحية

 صورتان شمسيتان للأرملة 

استمرارية استفادة فئات أخرى من المتقاعدين في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة 

  

المؤمنون المتقاعدون المستفيدون من معاش لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR فقط أو من صندوق داخلي للتقاعد :

 • قرار الإحالة على التقاعد صادر عن آخر مشغل
 • نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
 • نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق ما قبل الإحالة على التقاعد
 • نسخة من بطاقة الصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR (بالنسبة للمنخرطين في هذا الصندوق)؛
 • شهادة الاستفادة من المعاش
 • شهادة عدم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شهادة التصريح بالأجر
 • صورتان شمسيتان.

المؤمنون المستفيدون من المغادرة الطوعية الحاصلين على معاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS و نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR و الصندوق المغربي للتقاعد CMR و الصندوق المهني المغربي للتقاعد  CIMRفقط ׃ 

  • قرار المغادرة الطوعية
  • الالتزام بأداء الاشتراكات مصادق عليه
  • نـسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق ما قبل الإحالة على التقاعد  
  • شهادة تضمن الاستفادة من معاش التقاعد 
  • شهادة عدم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند بلوغ سن التقاعد
  •  آخر ورقة الأجر
  • صورتان شمسيتان